• Lễ Khai giảng - Năm học 2018 - 2019
  Nghi Lễ Chào cờ
 • Lễ Khai giảng - Năm học 2018 - 2019
  Toàn cảnh Lễ Khai giảng năm học mới
 • Lễ Khai giảng - Năm học 2018 - 2019
  Chương trình Văn nghệ chào mừng Khai giảng
 • Lễ Khai giảng - Năm học 2018 - 2019
  Chương trình Văn nghệ chào mừng Khai giảng
 • Lễ Khai giảng - Năm học 2018 - 2019
  Chương trình Văn nghệ chào mừng Khai giảng
 • Lễ Khai giảng - Năm học 2018 - 2019
  Thầy giáo Lê Xuân Hòe - Hiệu trưởng nhà trường thông qua Diễn văn Khai giảng
 • Lễ Khai giảng - Năm học 2018 - 2019
  Thầy giáo Lê Xuân Hòe - Hiệu trưởng nhà trường đánh trống khai trường
 • Lễ Khai giảng - Năm học 2018 - 2019
  Đại diện Đảng ủy, Chính quyền địa phương chúc mừng Khai giảng năm học mới
 • Lễ Khai giảng - Năm học 2018 - 2019
  Hội Khuyến học xã trao thưởng học sinh Xuất sắc
 • Lễ Khai giảng - Năm học 2018 - 2019
  Hội đồng nhà trường chụp ảnh lưu niệm với đại biểu nhân ngày khai trường
 • Đại hội Chi đội - Nhiệm kỳ 2018 - 2019
  Đại hội Chi đội Kim Đồng - Lớp 61
 • Đại hội Chi đội - Nhiệm kỳ 2018 - 2019
  Đại hội Chi đội Nguyễn Bá Ngọc - Lớp 62
 • Đại hội Chi đội - Nhiệm kỳ 2018 - 2019
  Đại hội Chi đội Nguyễn Viết Xuân - Lớp 81


Chương trình phát thanh Măng non

Ngày đăng: 10-10-2017
Đọc: 2330 lượt
Chương trình phát thanh Măng non - Bản tin số 23


Chương trình phát thanh Măng non - Bản tin số 22


Chương trình phát thanh Măng non - Bản tin số 21


Chương trình phát thanh Măng non - Bản tin số 20


Chương trình phát thanh Măng non - Bản tin số 19


Chương trình phát thanh Măng non - Bản tin số 18


Chương trình phát thanh Măng non - Bản tin số 17


Chương trình phát thanh Măng non - Bản tin số 16


Chương trình phát thanh Măng non - Bản tin số 15


Chương trình phát thanh Măng non - Bản tin số 14


Chương trình phát thanh Măng non - Bản tin số 13


Chương trình phát thanh Măng non - Bản tin số 12


Chương trình phát thanh Măng non - Bản tin số 11


Chương trình phát thanh Măng non - Bản tin số 10


Chương trình phát thanh Măng non - Bản tin số 09


Chương trình phát thanh Măng non - Bản tin số 08


Chương trình phát thanh Măng non - Bản tin số 07


Chương trình phát thanh Măng non - Bản tin số 06


Chương trình phát thanh Măng non - Bản tin số 05


Chương trình phát thanh Măng non - Bản tin số 04


Chương trình phát thanh Măng non - Bản tin số 03


Chương trình phát thanh Măng non - Bản tin số 02


Chương trình phát thanh Măng non - Bản tin số 01  
 Hôm qua: 418 
|
 Hôm nay: 432