• Lễ Khai giảng - Năm học 2018 - 2019
  Nghi Lễ Chào cờ
 • Lễ Khai giảng - Năm học 2018 - 2019
  Toàn cảnh Lễ Khai giảng năm học mới
 • Lễ Khai giảng - Năm học 2018 - 2019
  Chương trình Văn nghệ chào mừng Khai giảng
 • Lễ Khai giảng - Năm học 2018 - 2019
  Chương trình Văn nghệ chào mừng Khai giảng
 • Lễ Khai giảng - Năm học 2018 - 2019
  Chương trình Văn nghệ chào mừng Khai giảng
 • Lễ Khai giảng - Năm học 2018 - 2019
  Thầy giáo Lê Xuân Hòe - Hiệu trưởng nhà trường thông qua Diễn văn Khai giảng
 • Lễ Khai giảng - Năm học 2018 - 2019
  Thầy giáo Lê Xuân Hòe - Hiệu trưởng nhà trường đánh trống khai trường
 • Lễ Khai giảng - Năm học 2018 - 2019
  Đại diện Đảng ủy, Chính quyền địa phương chúc mừng Khai giảng năm học mới
 • Lễ Khai giảng - Năm học 2018 - 2019
  Hội Khuyến học xã trao thưởng học sinh Xuất sắc
 • Lễ Khai giảng - Năm học 2018 - 2019
  Hội đồng nhà trường chụp ảnh lưu niệm với đại biểu nhân ngày khai trường
 • Đại hội Chi đội - Nhiệm kỳ 2018 - 2019
  Đại hội Chi đội Kim Đồng - Lớp 61
 • Đại hội Chi đội - Nhiệm kỳ 2018 - 2019
  Đại hội Chi đội Nguyễn Bá Ngọc - Lớp 62
 • Đại hội Chi đội - Nhiệm kỳ 2018 - 2019
  Đại hội Chi đội Nguyễn Viết Xuân - Lớp 81


Lễ Trưởng thành Đội - Năm học 2016 - 2017

Ngày đăng: 20-02-2017
Đọc: 1997 lượt
Đội Nghi lễ thực hiện nghi thức Chào cờ
Lễ Chào cờ
Toàn cảnh buổi lễ
Toàn cảnh buổi lễ
Bạn Trần Thị Hoài Phương - Liên đội Phó, điều hành buổi Lễ
Bạn Trần Thị Hoài Phương - Liên đội Phó, điều hành buổi Lễ
Bạn Đoàn Phương Thảo thông qua Quyết định và Danh sách đội viên trưởng thành
Bạn Đoàn Phương Thảo thông qua Quyết định và Danh sách đội viên trưởng thành
Bạn Đoàn Phương Thảo thông qua Quyết định và Danh sách đội viên trưởng thành
Bạn Đoàn Phương Thảo thông qua Quyết định và Danh sách đội viên trưởng thành
Bạn Lê Trà Giang - Đại diện HS Khối 9 phát biểu
Bạn Lê Trà Giang - Đại diện HS Khối 9 phát biểu
Bạn Lê Trà Giang - Đại diện HS Khối 9 phát biểu

Biên tập: Quang Lê  
 Hôm qua: 394 
|
 Hôm nay: 380