• Lễ Khai giảng - Năm học 2018 - 2019
  Nghi Lễ Chào cờ
 • Lễ Khai giảng - Năm học 2018 - 2019
  Toàn cảnh Lễ Khai giảng năm học mới
 • Lễ Khai giảng - Năm học 2018 - 2019
  Chương trình Văn nghệ chào mừng Khai giảng
 • Lễ Khai giảng - Năm học 2018 - 2019
  Chương trình Văn nghệ chào mừng Khai giảng
 • Lễ Khai giảng - Năm học 2018 - 2019
  Chương trình Văn nghệ chào mừng Khai giảng
 • Lễ Khai giảng - Năm học 2018 - 2019
  Thầy giáo Lê Xuân Hòe - Hiệu trưởng nhà trường thông qua Diễn văn Khai giảng
 • Lễ Khai giảng - Năm học 2018 - 2019
  Thầy giáo Lê Xuân Hòe - Hiệu trưởng nhà trường đánh trống khai trường
 • Lễ Khai giảng - Năm học 2018 - 2019
  Đại diện Đảng ủy, Chính quyền địa phương chúc mừng Khai giảng năm học mới
 • Lễ Khai giảng - Năm học 2018 - 2019
  Hội Khuyến học xã trao thưởng học sinh Xuất sắc
 • Lễ Khai giảng - Năm học 2018 - 2019
  Hội đồng nhà trường chụp ảnh lưu niệm với đại biểu nhân ngày khai trường
 • Đại hội Chi đội - Nhiệm kỳ 2018 - 2019
  Đại hội Chi đội Kim Đồng - Lớp 61
 • Đại hội Chi đội - Nhiệm kỳ 2018 - 2019
  Đại hội Chi đội Nguyễn Bá Ngọc - Lớp 62
 • Đại hội Chi đội - Nhiệm kỳ 2018 - 2019
  Đại hội Chi đội Nguyễn Viết Xuân - Lớp 81


Chương trình phát thanh Măng non - Năm học 2016 - 2017

Ngày đăng: 08-12-2016
Đọc: 4401 lượt


Chương trình phát thanh Măng non tháng 3 (2017) - Bản tin 1
Chương trình phát thanh Măng non tháng 2 (2017) - Bản tin 4
Chương trình phát thanh Măng non tháng 2 (2017) - Bản tin 3
Chương trình phát thanh Măng non tháng 2 (2017) - Bản tin 2
Chương trình phát thanh Măng non tháng 2 (2017) - Bản tin 1
Chương trình phát thanh Măng non tháng 1 (2017) - Bản tin 2
Chương trình phát thanh Măng non tháng 1 (2017) - Bản tin 1
Chương trình phát thanh Măng non tháng 12 - Bản tin 4
Chương trình phát thanh Măng non tháng 12 - Bản tin 3
Chương trình phát thanh Măng non tháng 12 - Bản tin 2

Chương trình phát thanh Măng non tháng 12 - Bản tin 1

Chương trình phát thanh Măng non tháng 11 - Bản tin 3

Chương trình phát thanh Măng non tháng 11 - Bản tin 2

Chương trình phát thanh Măng non tháng 11 - Bản tin 1

Chương trình phát thanh Măng non tháng 10 - Bản tin 1

  
 Hôm qua: 394 
|
 Hôm nay: 380